ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.
Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie w przypadku Produktów zamówionych z wykorzystaniem konfiguratora dostępnego na stronie internetowej www.lukdesign.pl

Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów zamówionych z pominięciem konfiguratora dostępnego na stronie www.lukdesign.pl. Nie podlegają zwrotowi produkty wykonane na indywidualne zamówienie, ani w przypadku personalizowanych produktów z naszego sklepu. Jeśli w momencie złożenia zamówienia oryginalny produkt został w jakikolwiek sposób zmieniony (wymiar, wykończenie, itd.), nie podlega on zwrotowi.

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia w formie mailowej lub listownej (wzór do pobrania) . Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Sklep Internetowy lukdesign.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy lukdesign.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać na nasz adres mailowy: lukdesign.handmade@gmail.com lub adres korespondencyjny wraz ze zdjęciem, na którym wyraźnie widać uszkodzenie.
Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu.